Marca Referencia Voltaje Pines Pin1 Pin2 Pin3 Pin4 Pin5 Pin6 Pin7 Pin8 Pin9 Pin10 Pin11 Pin12 Pin 13  
Daewoo DCF1551 103V 11 NC +B H 175V 16,5V AFC GND ABL 40V Booster 123V Colector No tiene No tiene  
Aiwa BW0021-CM27L 115V 10 Colector +B115V 24V GND 175V H ABL GND AFC 16V No tiene No tiene No tiene  
CHALLENGER FSV20B13 Sin dato 10 Colector 130V 180V GND 24V 12V GND ABL H 22V No tiene No tiene No tiene  
CHINO BSC68E 145V 10 Colector +B 200V GND 45V AFC 16V ABL H NC No tiene No tiene No tiene  
CHINO BSC70E02 135V 10 Colector +B 200V GND 45V AFC 16V ABL H NC No tiene No tiene No tiene  
CHINO FCM21A004 110V 10 Colector +B NC 195V H ABL GND 14V NC 24V No tiene No tiene No tiene  
Daewoo DFF99014 115V 10 Colector +B 115V AFC 123V 16,5V 24V GND ABL 185V H NULL NULL No tiene  
Daewoo DFF99020 103V 10 Colector +B 103V AFC 123V 16,5V 24V GND ABL 185V H NULL NULL No tiene  
Daewoo FSA24007M Sin dato 10 Colector 100Vpp 240Vpp 70Vpp 150Vpp 215Vpp ABL GND +B Sin dato 25Vpp NULL NULL No tiene  
Daewoo FC1426 Sin dato 10 Colector +B NC Booster 12V ABL NC GND NC NC NULL NULL No tiene  
Daewoo SM26JM25F 92V 10 Colector 180V +B 92V Booster 24V 12V GND ABL H AFC No tiene No tiene No tiene  
Daewoo DCF1577 103V 10 Colector +B AFC Booster 16,5V ABL 25V GND 175V H No tiene No tiene No tiene  
Daewoo DCF2052 103V 11 NC +B H 175V 16V AFC GND ABL 40V Boost 123V Colector No tiene ***TRIAL  
Daewoo DFC1577 Sin dato 10 Colector 103V AFC Booster 123V 16,5V ABL 25V GND 175V H No tiene No tiene No tiene  
Daewoo DFC2052 103V 11 175V +B103V H CONECTAR CON PIN 1 15V ABL GND AFC/BLK 33,8V Booster 123V Colector No tiene No tiene  
Daewoo DFF98020 133V 10 Colector NC AFC +B 133V 16,5V ABL 25V GND 200V H No tiene No tiene No tiene  
Daewoo FSA37012M 103V 10 Colector +B103V 200V Booster 12V 25V GND ABL H NC No tiene No tiene No tiene  
Daewoo NXA2609 135V 10 Colector +B135V 200V GND H 15V GND 15V 28V ABL No tiene No tiene No tiene  
Daewoo FSA25002 Sin dato 10 Colector 100Vpp 240Vpp 70Vpp 150Vpp 215Vpp ABL GND +B 25Vpp No tiene No tiene No tiene  
Daewoo FCA25023S 133V 10 Colector 103V AFC +B Booster 25V ABL GND 180V H No tiene No tiene No tiene  
Daewoo FA2019 135V 10 Colector NC AFC +B135V 16V ABL 25 GND 185V H No tiene No tiene No tiene  
DNF FA2003 Sin dato 10 230Vpp 170Vpp +B 26Vpp 140Vpp ABL GND 80Vpp NC Colector NULL NULL No tiene  
DNF FA2103 92V 10 Colector 180V +B 92V Booster 24V 12V GND ABL H Fbp NULL NULL No tiene  
DNF FC1412 134V 10 AFC H 189V GND 13.5V 25.9V NC ABL +B134V Colector No tiene No tiene No tiene  
DNF FC1471 103V 10 AFC/BLK H 175V GND 12V 24V Booster ABL +B Colector No tiene No tiene No tiene  
DNF FC2017 134V 10 AFC H 189V GND 13.5V 25.9V NC ABL +B134V Colector No tiene No tiene No tiene  
DUGO KFS60226 103V 10 Colector 175Vpp AFC +B 16,5V ABL 25V GND 70Vpp H No tiene No tiene No tiene  
DUGO KFS60266 103V 10 Colector +B 103V AFC Booster 16,5V ABL 25V GND 175V H NULL NULL No tiene  
DUGO KFS60266B 103V 10 Colector +B AFC Booster 16.5V ABL 25V GND 175V H No tiene No tiene No tiene  
DUGO KFS60280 Sin dato 10 Colector 20Vpp 266Vpp +B 165V ABL NC GND 235Vpp 30Vpp No tiene No tiene No tiene  
DUGO KSF60288 Sin dato 10 305Vpp 130Vpp +B 24Vpp 130Vpp 145Vpp ABL GND 75Vpp Colector No tiene No tiene No tiene  
DUGO CT1462A Sin dato 10 Colector NC NC 200V +B GND ABL 25V 12V H No tiene No tiene No tiene  
DUGO C28333-00AJ1 135V 10 Colector +B 27V 12V NC AFC 24V 200V ABL GND No tiene No tiene No tiene  
DUGO KFS60288 Sin dato 10 305Vpp 130Vpp +B 24Vpp 130Vpp 145Vpp ABL GND 75Vpp Colector No tiene No tiene No tiene  
HITACHI 2431723 Sin dato 12 490Vpp NC GND 117Vpp +B Colector 27Vpp ABL GND NC 120Vpp GND No tiene  
HITACHI 2432811 Sin dato 10 240Vpp 30Vpp 110Vpp GND 25V Colector No tiene ABL GND +B NULL NULL No tiene  
HITACHI 2433171 Sin dato 10 Colector NC 26Vpp 70Vpp +B GND ABL 600Vpp 95Vpp NC NULL NULL No tiene  
HITACHI 2433953 Sin dato 10 Colector NC 60Vpp 90Vpp +B GND ABL 235Vpp 130Vpp 30Vpp No tiene No tiene No tiene  
HITACHI 2434131 130V 10 24V 12V 25V 200V +B 130V GND ABL 170Vpp NC Colector NULL NULL No tiene  
JVC CE41233CE 130V 10 Colector +B 130V 180V 12V H H 12V ABL 24V GND NULL NULL No tiene  

Marca Referencia Voltaje Pines Pin1 Pin2 Pin3 Pin4 Pin5 Pin6 Pin7 Pin8 Pin9 Pin10 Pin11 Pin12 Pin 13  
JVC C283333-00AJ1 135V 10 Colector +B 27V 12V NC AFC 24V 200V ABL GND No tiene No tiene No tiene  
JVC TC50B01 135V 10 Colector +B 135V 27V 12V NC AFC 24V 200V ABL GND No tiene No tiene No tiene  
JVC 14800-1202 30V 10 Colector +B 30V 180V 12V AFC H 12V ABL 25V GND No tiene No tiene No tiene  
JVC CJ27940-00BJ1 130V 10 Colector +B 130V 200V 12V 43V - 3V H 13V 26V ABL GND No tiene No tiene No tiene  
JVC 29 C2833-00AJ11231962 135V 10 Colector +B135V 27 V 12V NC AFC 24V 200V ABL GND No tiene No tiene No tiene  
KALLEY FSA37023M 103V 10 Colector +B103V 200V 10.5V Booster 25.5V GND ABL H NC No tiene No tiene No tiene  
KALLEY BSC2-01 110V 10 Colector 180V +B110V GND NC 24V NC 24V H NC No tiene No tiene No tiene  
LG 154-064G 92V 10 Colector 180V +B Booster 24V 12V GND ABL H BLK No tiene No tiene No tiene  
LG 154-064Y 92V 10 Colector 180V +B 92V Booster 24V 12V GND ABL H BLK NULL NULL No tiene  
LG 154-072A 92 10 40 16,5V GND H/BLK 20V +B 92V ABL Booster 17V Colector NULL NULL No tiene  
LG 154-074A 92V 10 170V 15,5V H Booster +B 41V ABL GND AFC Colector No tiene No tiene No tiene  
LG 154-074Y 92V 10 BLK H Booster +B 92V 24V 12V ABL GND 150V Colector NULL NULL No tiene  
LG 154-138F 135V 10 AFC H 175V GND 12V 24V NC ABL +B 135V Colector NULL NULL No tiene  
LG 154-138N Sin dato 10 305Vpp 130Vpp +B 24Vpp 130Vpp 145Vpp ABL GND 75Vpp Colector NULL NULL No tiene  
LG 154-146A 115V 10 BLK H/AFC +B NC 25V 12V ABL GND 190V Colector No tiene No tiene No tiene  
LG 154-146B 115V 10 BLK H/AFC +B 115V NC 24V 12V ABL GND 190V Colector NULL NULL No tiene  
LG 154-168D 112V 10 Colector 200V +B 112V GND 24V 12V GND ABL H NC NULL NULL No tiene  
LG 154-177B 100V 10 Colector 180V +B 100V GND 12V 24V 40V ABL H AFC NULL NULL No tiene  
LG 154-177E 92V 10 Colector 180V +B 92V Booster 24V 12V GND ABL H BLK NULL NULL No tiene  
LG 154-177C 130V 10 Colector 150V +B 130V GND 24V 12V GND ABL H 22V NULL NULL No tiene  
LG 154-177D 92V 10 Colector 180V +B 92V Booster 24V 12V GND ABL H BLK NULL NULL No tiene  
LG 154-177F 130V 10 COLECTOR 180V +B130V GND 24V 12V GND ABL H 22V Sin dato Sin dato Sin dato  
LG 154-178J 100V 10 Colector 180V +B 100V GND 12V 24V 40V ABL H AFC NULL NULL No tiene  
LG 154-182R 92V 10 BLK H BOOST +B 92V 24V 12V ABL GND 150V COLECTOR Sin dato Sin dato Sin dato  
LG 154-277A Sin dato 11 Colector +B 70Vpp 130Vpp 205Vpp 26Vpp GND ABL 120Vpp NC Focus pin. NULL No tiene  
LG 154-277C Sin dato 10 Colector +B 90Vpp 135Vpp 230Vpp 30Vpp GND ABL 120Vpp NC NULL NULL No tiene  
LG 154-277F 112V 10 Colector 180V +B 112V GND 12V 24V 40V ABL H AFC NULL NULL No tiene  
LG 154-375B 130V 10 Colector 180V +B 130V GND 12V 24V GND ABL H 22V NULL NULL No tiene  
LG 154-380C 92V 10 COLECTOR 180V +B 92V BOOST 24V 12V GND ABL H NC Sin dato Sin dato Sin dato  
LG 154-040A Sin dato 10 42V 16,5V GND H AFC/BLK +B ABL 88V 150V Colector NULL NULL No tiene  
LG 154-380A 130V 11 Colector 180V +B130V GND 24V 12V GND ABL H 22V FOCUS PIN No tiene No tiene  
LG 154-138B 135V 10 AFC H 175V GND 12V 24V NC ABL +B 135V Colector No tiene No tiene No tiene  
LG 154-041A 115V 10 GND 150V 24VOLTIOIS H/AFC/BLK +B115V NC Colector ABL NC NC No tiene No tiene No tiene  
LG 154-056A 115V 10 GND 170V 15V H/AFC/BLK +B 115V 42V Colector ABL NC NC No tiene No tiene No tiene  
LG 154-064C 130V 10 Colector 175Vpp +B 130V GND 24V 12V GND ABL HETHER 22V No tiene No tiene No tiene  
LG 154-064D SIn dato 10 COLECTOR 180 V +92 V BOOSTER 24 V 12 V GND ABL HEATHER NC Sin dato Sin dato Sin dato  
LG 154-065A 92 V 10 170 V 15.5 V HEATHER BOOSTER +B92V 41 V ABL GND AFC COLECTOR Sin dato Sin dato Sin dato  
LG 154-074 A 92V 10 170V 15.5V H Booster +B92V 41V ABL GND AFC Colector No tiene No tiene No tiene  
LG 154-074E 115V 10 170V 14V H/X RAY NC +B115V 40V ABL GND NC Colector No tiene No tiene No tiene  
LG 154-074N 115V 10 BLK H +B115V Booster 24V 12V ABL GND 150V Colector No tiene No tiene No tiene  

Marca Referencia Voltaje Pines Pin1 Pin2 Pin3 Pin4 Pin5 Pin6 Pin7 Pin8 Pin9 Pin10 Pin11 Pin12 Pin 13  
LG 154-074R 92Vo 10 BLK H Booster +B 92Vo 24V 12V ABL GND 150V Colector No tiene No tiene No tiene  
LG 154-074S 92V 10 BLK H Booster +B 92V 24V 12V ABL GND 150V Colector No tiene No tiene No tiene  
LG 154-122E Sin dato 10 140 VPP 27 VPP +B 130 VPP 230 VPP 130 VPP ABL GND 25 VPP COLECTOR Sin dato Sin dato Sin dato  
LG 154-122F 92V 10 BLK H Booster +B 92V 24V 12V ABL GND 150V Colector No tiene No tiene No tiene  
LG 154-162A Sin dato 10 Colector 60Vpp +B GND 105Vpp 220Vpp GND ABL 27Vpp 140Vpp No tiene No tiene No tiene  
LG 154-164A 105V 10 24V 15V +B 105V H AFC ABL GND 160V NC NC No tiene No tiene No tiene  
LG 154-177A 100V 10 Colector 180V +B 100V GND 12V 24V 40V ABL HAETHER AFC No tiene No tiene No tiene  
LG 154-177J 112V 10 Colector 180V +B 112V GND 12V 25V NC ABL H 22V No tiene No tiene No tiene  
LG 154-177R 92V 10 Colector 180V +B92V Booster 24V 12V GND ABL H BLK No tiene No tiene No tiene  
LG 154-179H 120V 10 COLECTOR 200V NC +B 120 V 24 V NC GND ABL HEATHER A/V Sin dato Sin dato Sin dato  
LG 154-192R 92V 10 AFC/BLK H Booster +B 92V 24V 12V ABL GND 175V Colector No tiene No tiene No tiene  
LG 154-207B Sin dato 11 Colector 200V 130V GND 12V 24V GND ABL H A/V FOCUS PIN No tiene No tiene  
LG 154-277B 100V 10 Colector 180V +B 100V GND 12V 24V 40V ABL HESTHER AFC No tiene No tiene No tiene  
LG 154-375D 130V 10 Colector 180V +B130V GND 12V 24V NC ABL H AFC No tiene No tiene No tiene  
LG 154-375C 92V 11 Colector 180V +B92V Booster 24V 12V GND ABL HEAT BLK FOCUS PIN No tiene No tiene  
LG BSC25-3803L 112V 10 Colector NC +B112V GND NC NC NC ABL HEAT AFC No tiene No tiene No tiene  
LG 617V-800AD990819 112V 10 COLECTOR 180 V +112 V GND 12 V 26 VPP NC ABL HEATHER AFC SIn dato Sin dato Sin dato  
LG 154-0741 115V 10 BLK H/AFC +B 115V NC 24 12V ABL GND 190V Colector No tiene No tiene No tiene  
LG 6174V-8006DBSC23-N0121 112V 10 Colector 180V +B12V GND 12V 26Vpp NC ABL H AFC No tiene No tiene No tiene  
LG 617V-8004D 112V 10 Colector 180V +112V GND 12V 26Vpp NC ABL H AFC No tiene No tiene No tiene  
MURATA MSHS358 115V 9 GND 150V 24V H/AFC/BLK +B 115V NC Colector ABL NC NULL NULL NULL No tiene  
MURATA MSHS358A 115V 9 GND 150V 24V H/AFC/BLK +B 115V NC Colector ABL NC NULL NULL NULL No tiene  
MURATA MSHS1FBA04 103V 10 +B 103V NC GND H 175V BOOST 16,5V AFC/BLK ABL 40V Sin dato Sin dato Sin dato  
MURATA MSH1FBA05 103V 11 +B 103V NC GND H 175V BOOST 16,5V AFC/BLK ABL COLECTOR 40V Sin dato Sin dato  
PANASONIC ETF-39L49AY 130V 11 Colector +B 130V 24V 15V H GND 18,5V ABL NC 170V FOCUS PIN NULL No tiene  
PANASONIC TLF-14515 100V 9 H 170V 25V NC 18V +B 100V Colector ABL GND NULL NULL NULL No tiene  
PANASONIC TLF-14530F 100V 9 H 170V 25V NC 18V +B 100V Colector ABL GND NULL NULL NULL No tiene  
PANASONIC TLF-14537F 130V 9 H/AFC 25V NC Colector NC +B 130V 160V ABL GND NULL NULL NULL No tiene  
PANASONIC TLF-14549F 130V 9 H/BLK 190V 24V NC +B 130V NC Colector ABL+ GND NULL NULL NULL No tiene  
PANASONIC TLF-14617F 130V 9 H/AFC 160V 25V 19,5V +B 130V NC Colector ABL GND NULL NULL NULL No tiene  
PANASONIC TLF-14634F 130V 9 H/AFC 160V 25V 19,5V +B 130V NC COLECTOR ABL GND Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato  
PANASONIC TLF-14718F 130V 8 Colector +B 130V +3,5V/-25V H/17,5V 24V ABL GND 170V NULL NULL NULL NULL No tiene  
PANASONIC TLF-14763F1 130V 10 Colector +B 130V 25V 16,8V H/BLK GND NC ABL NC 200V NULL NULL No tiene  
PANASONIC TLF-15624F1 130V 9 Colector +B 130V 17V 26V NC H 200V ABL GND NULL NULL NULL No tiene  
PANASONIC TLF-69983 125V 10 Colector 180V +B 125V GND X RAY ABL 12V 24V H AFC/BLK NULL NULL No tiene  
PANASONIC TLF-70018F Sin dato 10 140Vpp 120Vpp 25Vpp 185Vpp 55Vpp GND 195Vpp ABL +B COLECTOR Sin dato Sin dato Sin dato  
PANASONIC KFT3AB054F 130V 10 Colector +B130V 24VOLTIOIS 12V H GND 16V ABL NC 175V No tiene No tiene No tiene  
PANASONIC ETF-42L3BY 130V 10 COLECTOR +B 17.5 V HEATHER 25 V ABL GND NC 200 V NC Sin dato Sin dato Sin dato  
PANASONIC TLF-6041F 120V 10 GND ABL 19V NC NC +B120 50Vpp Colector 25Vpp NC No tiene No tiene No tiene  
PANASONIC TLF-14515F 100V 10 H 170V 25V NC 18V +B100V Colector ABL GND NC No tiene No tiene No tiene  

Marca Referencia Voltaje Pines Pin1 Pin2 Pin3 Pin4 Pin5 Pin6 Pin7 Pin8 Pin9 Pin10 Pin11 Pin12 Pin 13  
PANASONIC KFT-24B-053F 30V 10 Colector +B30V 24VOLTIOIS 13V H GND 20V ABL NC 180V No tiene No tiene No tiene  
PANASONIC ETF-39L30AY 130V 10 Colector +B 130V 15V H 24V ABL GND 200V FOCUS PIN NC No tiene No tiene No tiene  
PANASONIC TLF-14561F 100V 10 H 170V 25V NC 18V +B100V Colector ABL GND NC No tiene No tiene No tiene  
PANASONIC TLF-14593F Sin dato 10 Colector +B H 25V AL GND 170V NC NC NC No tiene No tiene No tiene  
PANASONIC TLF-1460F 130V 10 H-AFC 360 VPP COLECTOR BLK 20 V 20 V +B ABL GND NC Sin dato Sin dato Sin dato  
PANASONIC TLF-14644F 130V 10 H-AFC 25V NC Colector NC +B 130V 160V ABL GND NC No tiene No tiene No tiene  
PANASONIC TLF-14706F 130V 10 Colector +B 130V H 24Vpp ABL GND 170V NC NC NC No tiene No tiene No tiene  
PANASONIC TLF-14902F 105V 10 ABL NC +B 105V Colector DAMPER 110V H-AFC-B NC NC NC No tiene No tiene No tiene  
PANASONIC TLF-15615F1 130V 11 COLECTOR +B 24 V 16.5 V HEATHER COOLGND 20 V ABL NC 200 V FOCUS PIN Sin dato Sin dato  
PANASONIC TLF-69907 115V 10 GND 150V 24VOLTIOIS H-AFC-BLK NC +B 115V Colector ABL NC NC No tiene No tiene No tiene  
PANASONIC TLF-69908 115V 10 GND 150V 24VOLTIOIS H-AFC-BLK- NC +B 115V Colector ABL NC NC No tiene No tiene No tiene  
PANASONIC TLF-70012F Sin dato 10 145 VPP 130 VPP 26 VPP 205 VPP 70 VPP GND 200VPP ABL +B COLECTOR Sin dato Sin dato Sin dato  
PANASONIC TLF-70067F 95V 11 16.5V AFC H 24Vpp 175V GND +B 95V ABL Booster Colector FOCUS PIN No tiene No tiene  
PANASONIC KF7452S 112V 10 GND 150V 24VOLTIOIS H-AFC-BLK +B112V NC Colector ABL X RAY NC No tiene No tiene No tiene  
PANASONIC KFT3AB119F1 Sin dato 10 Colector 130V 25V 12V H GND NC ABL 12V 185V No tiene No tiene No tiene  
PANASONIC FMS27A001 130V 10 Colector +B 130V 25V 12V H GND NC ABL NC 200V No tiene No tiene No tiene  
PANASONIC FRC25001R 130V 10 Colector +B 130V 203V F/S 102V GND H 8.1V H 8.1V 16.5V 30V ABL GND No tiene No tiene  
PHILIPS 36332 115V 9 27Vpp 180V GND 12V 12V 25V ABL Colector +B 115V NULL NULL NULL No tiene  
PHILIPS 36942 100V 11 80Vpp 18Vpp GND NC +B 100V 26Vpp ABL GND NC COLECTOR FOCUS PIN Sin dato Sin dato  
PHILIPS 36943 100V 11 80Vpp 18Vpp GND NC +B 100V 26Vpp ABL GND NC Colector FOCUS PIN NULL No tiene  
PHILIPS 36944 100V 11 80Vpp 18Vpp GND NC +B 100V 26Vpp ABL GND NC Colector FOCUS PIN NULL No tiene  
PHILIPS 14CN3005 100V 10 160 V 12 V GND TIERRA DEL SCREEN +B HEATHER 16 V HEATHER NC COLECTOR Sin dato Sin dato Sin dato  
PHILIPS AT2078-B4-2.2067 96V 10 Colector +B 96V 9.2V 8V 13.8V 14V 180V ABL 24V GND No tiene No tiene No tiene  
QAP BSC25-Z3201 Sin dato 10 Colector NC 105V GND NC NC NC ABL H AFC No tiene No tiene No tiene  
QAP BSC23-6910 130V 10 Colector +B 130V 180V GND 24V 12V GND ABL HEAT NC No tiene No tiene No tiene  
RIVIERA TFE0001Q-JF0501-19129 Sin dato 10 COLECTOR NC 135 V GND NC 24 V NC ABL HEATHER NC Sin dato Sin dato Sin dato  
ROYAL JF0501-1957 103V 10 24V 12V +B 103V H AFC ABL TIERRA 180V W NC Colector No tiene No tiene No tiene  
SAMPO FB131 130V 12 20V 18V 180V GND NC Colector NC ABL GND +B 130V GND H No tiene  
SAMPO FB1053 110V 10 Colector 24V 190V ABL H AFC/BLK +B 110V 12Vpp GND NC NULL NULL No tiene  
SAMSUMG FCR- 25A 006R Sin dato 10 Colector +B 130V NC 220V GND H 24V 14.5V AFC ABL No tiene No tiene No tiene  
SAMSUMG FCM 2012E03 123V 10 170V Colector AFC +B 123V NC 24V ABL GND 12V H No tiene No tiene No tiene  
SAMSUMG FC52B06 95V 10 16.5V AFC H 24Vpp 175V GND +B 95V ABL Booster Colector No tiene No tiene No tiene  
SAMSUMG FCC1415AL 130V 10 16.5 V F/S HEATHER 25 V 174 V GND ABL NC +B COLECTOR Sin dato Sin dato Sin dato  
SAMSUMG FSV 20 001 125V 10 15V 24V H NC 180V GND NC ABL +B Colector No tiene No tiene No tiene  
SAMSUMG FCK14A001 C60217D 125V 10 16.5 V NC HEATHER 16.5 V 185 V GND NC ABL +B COLECTOR Sin dato Sin dato Sin dato  
SAMSUMG FCC14150L 130V 10 16.5V F/S H 25V 174V GND ABL NC +130V Colector No tiene No tiene No tiene  
SAMSUMG FCC2015DL Sin dato 11 16.5V F/S H 25V 174V GND ABL NC + 130V Colector FOCUS PIN No tiene No tiene  
SAMSUMG FCC2015JL Sin dato 10 16.5V F/S H 25V 174V GND ABL NC +130V Colector No tiene No tiene No tiene  
SAMSUMG FCK14A033 Sin dato 10 15.6V 24V H 7.5VRM 43.2V 182V GND NC ABL 126V Colector No tiene No tiene No tiene  
SAMSUMG FCK14B2 118V 11 COLECTOR NC 175 V HEATHER +B 25 V GND ABL 25 V AFC FOCUS PIN Sin dato Sin dato  

Marca Referencia Voltaje Pines Pin1 Pin2 Pin3 Pin4 Pin5 Pin6 Pin7 Pin8 Pin9 Pin10 Pin11 Pin12 Pin 13  
SAMSUMG FCK1411L 130V 10 16.5V F/S H 25V 174V GND ABL NC +B 130V Colector No tiene No tiene No tiene  
SAMSUMG FCK1411E10A Sin dato 10 208V Colector AFC +B NC 25V ABL GND 16.5 H No tiene No tiene No tiene  
SAMSUMG FCK1411L02 95V 11 16.5V AFC H 24Vpp 175V GND +B95V ABL Booster Colector FOCUS PIN No tiene No tiene  
SAMSUMG FCM20B047A 125V 10 Colector +B 125V 25V 14V GND 180V ABL GND AFC H No tiene No tiene No tiene  
SAMSUMG FCM2012E03 13V 10 170V Colector AFC +B123V NC 24V ABL GND 12V H No tiene No tiene No tiene  
SAMSUMG FCM2015KE Sin dato 10 75Vpp Colector 100Vpp +B 210Vpp 325Vpp ABL GND 110Vpp 25Vpp No tiene No tiene No tiene  
SAMSUMG FCM2015ML 123V 10 16.5 V AFC HEATHER 24 V 175 V GND NC ABL +B COLECTOR Sin dato Sin dato Sin dato  
SAMSUMG FCM20A010 Sin dato 10 COLECTOR NC 95 VPP 19 VPP +B 274 VPP GND ABL 167 VPP 93 VPP Sin dato Sin dato Sin dato  
SAMSUMG FCM20A025 Sin dato 11 145Vpp 130Vpp 25Vpp 205Vpp 205Vpp GND 235 PP ABL +B Colector FOCUS PIN No tiene No tiene  
SAMSUMG FCM20B057 134V 10 Colector +B134V 174V GND 24V 12V GND ABL H NC No tiene No tiene No tiene  
SAMSUMG FCM28A0001 15V 11 Colector +B15V 26.1V 18.5V H GND NC ABL 199.5V GND FOCUS PIN No tiene No tiene  
SAMSUMG FCR29A001 130V 10 Colector +B130V VIDEO 203V F/S 102V GND H 8.1V 16.5V 30V ABL GND No tiene No tiene No tiene  
SAMSUMG FCR29 A001R Sin dato 10 Colector 180V +B NC H GND 24V 12V 18V ABL No tiene No tiene No tiene  
SAMSUMG FCZ32A002 130 V 11 COLECTOR +B 130 V GND 203 V NC HEATHER 67 V 16.6 V 18.4 V ABL FOCUS PIN Sin dato Sin dato  
SAMSUMG FSU21A002 124.5V 11 Colector +B124.5V 191.9V ABL GND H 13.5V NC GND VOLTIOS FOCUS PIN No tiene No tiene  
SAMSUMG FFTA61012K 130V 10 Colector NC +B 130V NC 200V GND H 16.5V 16.5V ABL No tiene No tiene No tiene  
SAMSUMG FSV14A001 Sin dato 10 15.6V 24V H 7.5VRMS 43.2V 182V GND NC ABL 125V Colector No tiene No tiene No tiene  
SAMSUMG FSH0A001 138.1V 11 Colector +B 138.1 14.3V GND H 14.4 NC VIDEO 222 NC ABL FOCUS PIN No tiene No tiene  
SAMSUMG FUH-29 002S 125V 10 Colector Booster +B 125V BOBINA DE ANCHURA 200V GND H 13.5V 16.5V ABL No tiene No tiene No tiene  
SAMSUMG FUH9A001B Sin dato 10 Colector NC 130V NC 185V GND HESTHER -14V 25V ABL No tiene No tiene No tiene  
SAMSUMG FUT05A001 10.5V 11 GND Colector +B 10.5V GND NC 125V 12V ABL H NC FOCUS PIN No tiene No tiene  
SAMSUMG FRC29A001 130V 10 Colector +B 130V VIDEO 203V F/S 102V GND H 8.1V 16.5V 30V ABL GND No tiene No tiene No tiene  
SAMSUMG FRC29A001R Sin dato 10 Colector 180V +B NC H GND 24V 12V 18V ABL No tiene No tiene No tiene  
SAMSUMG FUH-29002S 125V 10 Colector Booster +B 125V BOBINA DE ANCHURA 200V GND H 13.5V 16.5V ABL No tiene No tiene No tiene  
SAMSUMG FUH9A001B Sin dato 10 Colector NC 130V NC 185V GND H -14V 25V ABL No tiene No tiene No tiene  
SAMSUNG FCC1415DL 130V 10 16,5V F/S H 25V 174V GND ABL NC 130V Colector NULL NULL No tiene  
SAMSUNG FCC2015AL (209) 130V 10 16,5V F/S H 25V 174V GND ABL NC +B 130V COLECTOR Sin dato Sin dato Sin dato  
SAMSUNG FCK14B051 134V 10 Colector +B 134V 175V GND 24V 12V GND ABL H NC NULL NULL No tiene  
SAMSUNG FCK1412E01 Sin dato 10 Colector Sin dato DATO Sin dato DATO Booster +B GND ABL V1 V2 H NULL NULL No tiene  
SAMSUNG FCK1415AL 95V 10 16,5V F/S H 24V 175V GND +B 95V ABL Booster Colector FOCUS PIN NULL No tiene  
SAMSUNG FCK1415EL 95V 11 16,5V F/S H 24V 175V GND +B 95V ABL Booster Colector FOCUS PIN NULL No tiene  
SAMSUNG FCK1415JL 134V 10 AFC H 189V GND 13,5V 25,9V NC ABL +B 134V Colector NULL NULL No tiene  
SAMSUNG FCM14A001P 95V 10 16,5V F/S H 24V 175V GND +B 95V ABL BOOST COLECTOR FOCUS PIN Sin dato Sin dato  
SAMSUNG FCM20A015 Sin dato 10 150Vpp 105Vpp 26Vpp 210Vpp 70Vpp GND NC ABL +B COLECTOR Sin dato Sin dato Sin dato  
SAMSUNG FCM1411E10A Sin dato 10 208Vpp Colector AFC +B NC 25V ABL GND 16,5V H NULL NULL No tiene  
SAMSUNG FCM2015AL 95V 10 16,5V F/S H 24V 175V GND +B 95V ABL Booster Colector NULL NULL No tiene  
SAMSUNG FCM2015EL 95V 10 16,5V F/S H 24V 175V GND +B 95V ABL Booster Colector NULL NULL No tiene  
SAMSUNG FCR25001R 130V 10 Colector +B 130V 203V F/S 102V GND H 16,5V 30V ABL GND NULL NULL No tiene  
SAMSUNG FKM14A001 95V 11 16,5V F/S H 24V 175V GND +B 95V ABL Booster Colector FOCUS PIN NULL No tiene  
SAMSUNG FSJ21B001 115V 11 Colector +B 115V 26V GND 62,4V 23,8V 13,5V 177,6V GND ABL FOCUS PIN NULL No tiene  

Marca Referencia Voltaje Pines Pin1 Pin2 Pin3 Pin4 Pin5 Pin6 Pin7 Pin8 Pin9 Pin10 Pin11 Pin12 Pin 13  
SAMSUNG FSB14B001 Sin dato 10 COLECTOR +B 165V GND NC 26V 12V ABL H AFC Sin dato Sin dato Sin dato  
SAMSUNG FSV20A001 125V 10 15,6V 24V H 43,2V 182V GND NC ABL +B 125V Colector NULL NULL No tiene  
SAMSUNG FTK20A002 112V 10 193,5V Colector F/S 170Vpp +B 112V NC 26,7V ABL GND 13,8V H NULL NULL No tiene  
SAMSUNG FTK20R002 125V 10 16,5V NC H 24V 180V GND NC ABL +B 125V Colector NULL NULL No tiene  
SAMSUNG FUY20A001 115V 10 Colector +B 115V 45V 16V GND H 204V ABL GND 26V NULL NULL No tiene  
SAMSUNG FCC1415JL 125V 10 16.5 V AFC HEATHER 24 VPP 175 V GND NC ABL +B125 V COLECTOR Sin dato Sin dato Sin dato  
SANKEY BSC25-2701 Sin dato 10 Colector +B 180V GND 24V 12V GND ABL H NC NULL NULL No tiene  
SANKEY BSC28-2101 130V 10 COLECTOR +B 130V 210V 27V GND 14,5V AFC ABK HEAT NC Sin dato Sin dato Sin dato  
SANYO F1187 123V 10 +B 123V 15V No tiene 195V ABL No tiene No tiene 50V NC Colector NULL NULL No tiene  
SANYO F1108 120V 11 NC H +19V GND NC ABL Colector VIDEO 222 +B120V NC GND No tiene No tiene  
SANYO FD192 135V 10 Colector +B135V NC 14V 26V GND ABL H G2 NC No tiene No tiene No tiene  
SHARP F0011PE-M 120V 11 NC NC NC ABL 18V +B 120V GND 170V H 24V Colector NULL No tiene  
SHARP F0015PE-M 120V 10 Colector NC +B 120V 170V ABL AFC/BLK H GND 18V 24V NULL NULL No tiene  
SHARP F0016PE-M Sin dato 9 +B 170V H GND 18V Colector No tiene 24V ABL FOCUS PIN NULL NULL No tiene  
SHARP F0057PE-M 112V 10 COLECTOR +B 112V NC 170V 24V AFC/BLK H GND 12V ABL Sin dato Sin dato Sin dato  
SHARP F1215CE 120V 11 GND 240Vpp H 170V +B 120V GND 18V ABL AFC/BLK 31V Colector NULL No tiene  
SHARP F1445CE-M Sin dato 9 +B 170V H GND 18V Colector No tiene 24V ABL FOCUS PIN NULL NULL No tiene  
SHARP F1502CE 120V 13 C1 C2 +B 120V GND 17V 24V GND COOL H ABL 170V 18V 9V/BLK PIN 13 = HO No tiene  
SHARP F1636CE 110V 10 COLECTOR GND +B 110V 150V NC AFC/BLK GND ABL H NC Sin dato Sin dato Sin dato  
SHARP F1696CE 115V 11 +B 115V H 170V 15V AFC/BLK C1 C2 GND ABL 45V Colector NULL No tiene  
SHARP F0057PE 120V 10 Colector +B 120V NC 185Vpp 24V AFC H GND 12V ABL No tiene No tiene No tiene  
SHARP BSC21-2604S 130V 10 COLECTOR +B GND 24 V 13 V AFC 175 V GND HEATHER ABL SIn dato Sin dato Sin dato  
SHARP FA095WJ-H 143X 125V 10 Colector +B 125V GND 24V NC AFC 185V GND H ABL No tiene No tiene No tiene  
SHARP BSC21-2647 120V 10 Colector +B120V GND NC 12V 12V 180V GND H ABL No tiene No tiene No tiene  
SHIMASU 4992-029 115V 10 Colector +B 115V 24V 12V 180V -12V GND ABL H/X RAY NC NULL NULL No tiene  
SHIMASU BSC23-1105 105V 10 Colector +B105V 12.5V H-AFC 7.5V 24V ABL GND 170V NC No tiene No tiene No tiene  
SHIMASU 4992-12 115V 10 Colector +B15V AFC-BLK 24V 12V H GND ABL 180V NC No tiene No tiene No tiene  
SHIMASU 4992-024 115V 10 Colector +B115V AFC-BLK 24V 12V H GND ABL 180V NC No tiene No tiene No tiene  
SHIMASU 4992-050 115V 10 COLECTOR +B 24 V 12 V 180 V 12 V GND ABL RXP/H NC Sin dato Sin dato Sin dato  
SHIMASU 4992-002 115V 10 Colector +B 115V AFC-BLK 24V 12V H GND ABL 180V NC No tiene No tiene No tiene  
SHIMASU 1992-003 Sin dato 11 380Vpp 170VP +B 25Vpp 155Vpp ABL GND 75Vpp NC Colector FOCUS PIN No tiene No tiene  
SHIMASU 4992-015 Sin dato 10 1200 VPP COLECTOR +B 30 VPP 165 VPP ABL 45 VPP ABL GND 225 VPP Sin dato Sin dato Sin dato  
SONY 1-439-351-22 135V 11 H1 H2 200V +B Colector H ABL GND 12V 24V GND NULL No tiene  
SONY 1-439-421-11 Sin dato 11 HA HB 180V +B Colector 15V ABL GND 24V PO GND NULL No tiene  
SONY 1-439-421-41 Sin dato 11 H1 H2 200V +B Colector +13V ABL -13V NC NC GND NULL No tiene  
SONY 1-439-423-41 135V 11 H1 H2 200V +B 135V COLECTOR 15V 27V -15V 27V NC GND Sin dato Sin dato  
SONY 1-439-234 115V 12 H1 H2 NC 190V +B 115V Colector 15V ABL 25V GND 29V 16V No tiene  
SONY 1-439-235 115V 12 H1 H2 NC 100Vpp +B 115V Colector 15V ABL 29V GND PD 19V GND No tiene  
SONY 1-439-250 115V 11 HA HB 200V +B 115V Colector 15V ABL 24V GND PO GND NULL No tiene  
SONY 1-439-250-00 115V 11 HA HB 200V +B 115V Colector 15V ABL 24V GND PO GND NULL No tiene  

Marca Referencia Voltaje Pines Pin1 Pin2 Pin3 Pin4 Pin5 Pin6 Pin7 Pin8 Pin9 Pin10 Pin11 Pin12 Pin 13  
SONY 1-439-311-00 115V 11 H1 H2 83Vpp 190Vpp +B 115V Colector 15V ABL 25V GND PPO NULL No tiene  
SONY 1-439-311-12 115V 11 H1 H2 83Vpp 190Vpp +B 115V Colector 15V ABL 25V GND PPO NULL No tiene  
SONY 1-439-331-00 115V 22Vpp GND 60Vpp +B COLECTOR 65Vpp ABL GND 110Vpp 65Vpp 200Vpp Sin dato Sin dato Sin dato  
SONY 1-439-333-22 Sin dato 11 25Vpp GND 80Vpp +B Colector 150Vpp ABL GND 230Vpp 16Vpp GND NULL No tiene  
SONY 8-598-922-00 115V 11 HEATHER HEATHER 200 V +B COLECTOR +13 V ABL 13 V NC NC GND Sin dato Sin dato  
SONY 8-598-961-00 Sin dato 11 Colector +B NC 200V H H -13V GND +13V NC ABL No tiene No tiene  
SONY 1-439-483-11 Sin dato 12 H H NC 180V +B Colector 15V ABL GND 24V GND PO No tiene  
SONY 1-439-498-71 Sin dato 11 Colector +B 200V H H -15V GND +15V 27Vpp ABL FOCUS PIN No tiene No tiene  
SONY 1-439-502-31 Sin dato 11 Colector +B 200V H H 15V GND +15V 27Vpp ABL FOCUS PIN No tiene No tiene  
SONY 1-439-423-51 135V 11 HEATHER HEATHER 200 V +B COLECTOR 13 V 27 V 13 V 27 VPP NC GND Sin dato Sin dato  
SONY 1-439-472 115V 11 HA HB 190V +B 115V Colector 15V ABL 24V GND PO GND No tiene No tiene  
SONY 1-439-482-11 Sin dato 12 H H NC 180V +B Colector 15V ABL GND 24V GND PO No tiene  
SONY 1-439-423-21 135V 11 H H 200V +B 135V Colector 15V 27V -15V 27Vpp NC GND No tiene No tiene  
SONY 1-439-372-00 +B 13 28Vpp GND 110Vpp +B 75Vpp Colector 100Vpp ABL 120Vpp 200Vpp 28Vpp GND FOCUS PIN  
SONY 1-439-416-00 Sin dato 12 GND 30Vpp 85Vpp +B Colector 155Vpp ABL 145Vpp 260Vpp 40Vpp GND FOCUS PIN No tiene  
SONY 1-439-357-00 Sin dato 11 26Vpp GND 70Vpp +B Colector NC ABL GND 115Vpp 200Vpp GND No tiene No tiene  
SONY 1-439-357-1 Sin dato 11 26 VPP GND 70 VPP +B COLECTOR NC ABL GND 15 VPP 200 VPP GND Sin dato Sin dato  
SONY 1-439-34-00 SIn dato 11 27 VPP GND 80 VPP +B COLECTOR 110 VPP ABL 200 VPP GND 18 VPP GND Sin dato Sin dato  
SONY 1-439-34-1 Sin dato 11 27Vpp GND 80Vpp +B Colector 110Vpp ABL 200Vpp GND 18Vpp GND No tiene No tiene  
SONY 1-439-351-21 135V 11 H H 200V +B 135V Colector H ABL GND 12V 24V GND No tiene No tiene  
SONY 1-439-33-00 Sin dato 11 25Vpp GND 80Vpp +B Colector 150Vpp ABL GND 230Vpp 16Vpp Vpp No tiene No tiene  
SONY 1-439-33-22 Sin dato 11 25Vpp GND 80Vpp +B Colector 150Vpp ABL GND 230Vpp 16Vpp GND No tiene No tiene  
SONY 1-439-311-13 115V 11 H H 83Vpp 190Vpp +B 115 Colector 15V ABL 25V GND PO No tiene No tiene  
SONY 1-439-314-22 115V 11 HEATHER HEATHER 83 VPP 190 VPP +B COLECTOR 15 V ABL 25 V GND PO Sin dato Sin dato  
SONY 1-439-311-11 Sin dato 11 H H 83Vpp 190Vpp +B 15 Colector 15V ABL 25V GND PO No tiene No tiene  
SONY 8-598-858-00 135V 10 Colector +B 135V 200V H GND 13V GND 13V NC ABL No tiene No tiene No tiene  
SONY 8-598-834-20 135V 10 Colector +B 135V 200V GND H 13V GND 13V NC ABL No tiene No tiene No tiene  
SONY 8-598-850 135V 10 Colector +B 135V NC 200V GND H 13V GND 13V ABL No tiene No tiene No tiene  
SONY 8-98-860-00 135V 10 Colector +B 135V 200V H GND NC GND NC 25V ABL No tiene No tiene No tiene  
SONY 1-439-250-21 115V 11 HA HB 200V +B115V Colector 15V ABL 24V GND PO GND No tiene No tiene  
SONY 1-439-254-00 Sin dato 11 27 VPP GND 75 VPP +B COLECTOR 130 VPP ABL 190 VPP GND 18VPP GND Sin dato Sin dato  
SONY 95-4007 115V 11 Colector 175V- 36V- 12V +B NC ABL 35Vpp NC H + 20V-19V NC GND No tiene No tiene  
SONY 95-4404 18V 10 Colector 230V +B 118V NC GND 35Vpp H ABL 23V H No tiene No tiene No tiene  
SONY FRC-25 A006R 130V 10 Colector +B 130V NC 220V GND H 24V 14.5V AFC ABL No tiene No tiene No tiene  
SONY 8-598-962-00 115V 11 Colector +B 115V NC 180V GND H 13V GND +13V NC ABL No tiene No tiene  
SONY 1-439-254-11 Sin dato 11 27Vpp GND 75Vpp +B Colector 130Vpp ABL 190Vpp GND 18Vpp GND No tiene No tiene  
ZENITH 95-4128 122V 11 Colector 175V-35V-12V +B 122V NC ABL 35Vpp NC H + 20V-19V NC GND No tiene No tiene  
ZENITH 95-4376 120 V 10 COLECTOR 175 VPP +B 120 V GND 24 V 12 V GND ABL HEATHER 12 V Sin dato Sin dato Sin dato  
CQC BSC25-3604SA3 110V 10 Colector NC +B GND NC NC NC ABL H+ AFC No tiene No tiene No tiene  
CQC BSC25-3604H 110V 10 Colector NC +B GND NC NC NC ABL H+ AFC No tiene No tiene No tiene  

Marca Referencia Voltaje Pines Pin1 Pin2 Pin3 Pin4 Pin5 Pin6 Pin7 Pin8 Pin9 Pin10 Pin11 Pin12 Pin 13  
HS BSC26-T1010A 110V 10 Salida para el Yugo 1 Colector Salida para el Yugo 5 +B Salida para el Yugo 4 Salida para el Yugo 2 GND H ABL 180V  
E-TECH BSC29-3802-13R 130V 10 Colector 200V +B GND GND 27V 12V ABL H AFC  
Sankey 6174Z-8004c-c1 125V 10 Colector NC F/S +B 16,5V GND 45V ABL H GND